COVID-19: Vi holder åpent og følger gjeldende råd fra myndighetene. Vi har iverksatt flere tiltak for å redusere smittefare. Pasienter kan føle seg trygge på Økern hjertesenter. NB: Dersom du har luftveissymptomer eller er muligens smittet må du ikke møte opp til avtalt time men ringe oss!

om økern hjertesenter

Økern hjertesenter er en legespesialistpraksis innen hjertesykdommer og har full driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Vi utreder og behandler alle hjertelidelser hos voksne.
Hovedkompetanse til Økern hjertesenter ligger på hjerteklaffesykdom, kransåresykdom, hjertemuskelsykdom, hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser.

som pasient

Du trenger henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger vurderes og prioriteres av hjertespesialist.

Økern hjertesenter har full driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og konsultasjonen dekkes av det offentlige. Pasienten betaler kun vanlig egenandel etter gjeldende satser og evtl. materiell.

Kort ventetid for undersøkelse og rask tilbakemelding, vanligvis samme dag.

Som pasient ved Økern hjertesenter skal du føle deg trygg på at du tilbys grundig og effektiv utredning og behandling innenfor hjertemedisin. Økern hjertesenter har topp moderne utstyr fra ledende medisinske leverandører og samarbeider tett med sykehusene på Østlandet.

kort cv

Dr. med. Thomas von Lueder er godkjent spesialist i kardiologi og indremedisin med mangeårig erfaring som overlege ved landets største hjerteavdelinger på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus og Ahus samt et av Australias mest anerkjente universitetssykehus. Dr. von Lueder har doktorgrad fra Rikshospitalet og omfattende forskningsbakgrunn. Han er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Cardiologisk Selskap, European Society of Cardiology og Heart Failure Assocation.