COVID-19: Vi holder åpent og følger gjeldende råd fra myndighetene. Vi har iverksatt flere tiltak for å redusere smittefare. Pasienter kan føle seg trygge på Økern hjertesenter. NB: Dersom du har luftveissymptomer eller er muligens smittet må du ikke møte opp til avtalt time men ringe oss!

Hjerteutredning ved Økern hjertesenter

Vi utreder alle hjertelidelser og alle plager som kan være hjerterelatert. Vanlige grunner til å ta hjerteutredning er nytilkomne smerter i brystet, uregelmessig hjerterytme, hjertebank eller uvanlig tungpust. Hjerteutredning er også aktuelt dersom du har kjent høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier, hjertebilyd eller dersom det foreligger familiær opphoppning av hjertesykdom. Vi tar også imot pasienter til ”second opinion”.
Som pasient hos oss må du ha henvisning fra din fastlege eller legespesialist.
Viktig: ta gjerne med liste over dine medisiner, evtl. ta med tablett-pakningene. Gjerne også ta med svar på blodprøver og evtl. hjerteundersøkelser du har tatt i løpet av siste året.

NB: Ved akutte alvorlige plager, kontakt legevakten eller ring 113!


Våre undersøkelser

Hjerteutredningen består av samtale med pasienten med kartlegging av risikofaktorer for hjertesykdom og aktuelle plager, undersøkelse med måling av puls og blodtrykk. Videre vil vi utføre tekniske undersøkelser etter behov:

Ved behov for røntgen-, CT, MR, nuklærmedisinske eller invasive kateterundersøkelser av hjertet vil du henvises til sykehus eller privat røntgeninstitutt.

Elektrokardiogram (EKG)

EKG er en helt grunnleggende undersøkelse som utføres hos alle pasienter. EKG måler hjertets egne strømmer og kan gi informasjon om mange hjertesykdommer, bl.a. kransåresykdom, hjertesvikt og rytmeproblemer. Mange fastleger utfører også EKG. Dersom du har gamle EKG tilgjengelig gjerne ta de med til sammenligning.

Ekkokardiografi (hjerteultralyd)

Ekkokardiografi er svært mye brukt innenfor modern kardiologi. Undersøkelsen utføres med en lydprobe som holdes inn mot brystveggen mens pasienten ligger på venstre side. Undersøkelsen er uten smerter men enkelte kan oppleve en viss ømhet. Med ekkokardiografi kan vi måle hjertets størrelse og funksjon, undersøke klaffenes funksjon og påvise mange ulike hjertesykdommer.
Ekkokardiografi er en svært nyttig undersøkelse for å påvise hjertesykdom, bestemme videre utredning og behandlingsopplegg samt oppfølging.

Ultralyd av halspulsårer og/ eller hovepulsåren

Ultralyd av halspulsårene utføres med en probe holdt lett mot halsen med pasienten i ryggleie. Med ultralyd kan vi påvise om det er forkalkninger i halspulsårene, og ved betydningsfulle forsnevringer i halspulsåren vil pasienten bli henvist for videre utredning og behandling ved sykehus.
Ultralyd av aorta (hovedpulsåren) utføres med en probe holdt lett mot halsgropen, deretter mot buken, med pasienten i ryggleie. Med ultralyd kan vi påvise om hovedpulsåren er forkalket eller utvidet. Er det mistanke om utvidelse av betydning vil man undersøke hovedpulsåren også med CT røntgen undersøkelse.

Belastnings (arbeids) EKG på ergometersykkel

Belastnings-EKG utføres med pasienten sittende på en spesiell ergometersykkel. Arbeidsbelastningen tilpasses pasientens form og økes gradvis fra lav til pasienten når maksimal belastning eller legen velger å avbryte testen. EKG og blodtrykk registreres fortløpende under og etter testen. Lett frokost kan inntaes. Bruker pasienten hjertemedikamentene betablokker (SeloZok), kalsiumantagonist (Amlodipin, Norvasc, Isoptin), eller nitrat (Ismo) skal disse helst ikke taes samme morgen. Andre medikamenter taes som avtalt med lege. Lette treningsklær og faste sko eller joggesko anbefales.
Med arbeids EKG påvises pasientens arbeidskapasitet, samt blodtrykk og surstoffmetning under fysisk arbeide. Arbeids-EKG er mye brukt til å påvise kransåresykdom. Er det mistanke om angina pectoris kan det bli aktuelt med videre undersøkelser med røntgen (CT eller kransåre-røntgen, koronar angiografi) som utføres på sykehus.

Hjerterytme-måling over 24 timer eller flere døgn

24 timers-EKG registrering utføres ved at to EKG-elektroder festes på brystveggen og kobles til et lite bærbart apparat. Apparatet kan registrere hjerterytmen i flere døgn, som regel 24 t ved den første undersøkelsen. Apparatet levers inn til avtalt tidspunkt og leses av hjertelegen. Som pasient skal du gjøre som vanlig men du må unngå at apparatet blir vått eller utsettes for skade. Du bes registrere eventuelle rytmeplager med klokkeslett. Testen benyttes til å påvise forstyrrelse i hjerterytmen, både for hurtig puls (f.eks. atrieflimmer) og for langsom puls i kortere eller lengre perioder gjennom døgnet. Testen er sammen med pasientens symptomer viktig for å bestemme videre utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelsen.

Blodtrykksmåling over 24 timer

Målingene utføres ved at pasienten på overarmen får satt på en mansjett som kobles til et lite apparat. Apparatet blåser opp mansjetten, og måler blodtrykket flere ganger i timen gjennom døgnet. Døgnmåling av blodtrykk gir et mye bedre bilde av pasientens blodtrykk som kan påvirkes endel av spesielle situasjoner som f.eks. kontroll hos legen. Man får altså et bedre mål på om det er nødvendig med opp- eller nedjustering av blodtrykksbehandling.

Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)

Spirometri utføres ved at pasienten etter å ha trukket pusten dypt inn blåser så hardt og så lenge en kan gjennom et plastrør. Her registreres pustekraft og lungefunksjonen. Spirometri benyttes ved mistanke om lungesykdom som asthma, emfysem eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Mange hjerte- og lungelidelser kan gi lignende symptomer.